antalya veterinerlik

Köpeklerde Görme Duyusu

Köpeklerde Görme Duyusu

 

 

          Gözlerde tam görme işlemi 6 haftalık yaştan itibaren başlamaktadır. Gözlerin başın yan ve iki tarafına yerleşmiş olaması köpeklerde insanlara göre daha fazla görüş açısı sağlamaktadır. Göz korneası insanlardakine göre daha büyüktür ve göz içerisine daha çok ışık girmesini sağlar. Pupil ise karanlıkta sonuna kadar açılarak çok az ışıkta bile göze kaliteli bir görüş sağlamaktadır. Retina koni ve çubuk şeklindeki hücrelerden oluşur. Koni şeklindeki hücreler aydınlıkta görme , renkleri ve detayları algılama , çubuk şeklindeki hücreler ise loş ışıkta görme ve hareketleri algılama yeteneğine sahiptir. İnsanlarda retinanın merkezi koni çevre bölümü ise çubuk ve koni şeklindeki hücrelerden oluşmaktadır. Köpeklerde ise retinanın merkezi çubuk ve koni şeklindeki hücrelerden oluştuğu için ince detayları görme yeteneği insanlardakine göre daha zayıftır. Ayrıca koni hücre sayısı çubuk hücre sayısından azdır. dolayısıyla retinalarında kırmızı / turuncu dalga boyunu algılayamadıkları için renkleri ayırt edemez. Yalnızca yoğum ışık altında mavi ve yeşil gibi renkleri ayırt edebilirler. Köpekler insanlara göre üç kat daha az ışıkta aynı görüntüyü daha iyi algılama yeteneğine sahiptirler. Dolayısıyla gece karanlıkta bile avın şeklini ve hareketini kolayca algılayabilirler. 

          Karanlıkta görme yeteneğini arttıran başka bir oluşumda retinanın hemen arkasında bulunan ve yansıtıcı hücrelerden oluşan tapedum lucidum adındaki katmandır. bu katmanın görevi dağılmış ışığı toplayarak retinanın ışığı algılayan hücrelerine geri yansıtmaktır. Göze direkt ışık vurduğunda gözün kırmızı renkte görünmesinin sebebide bu katmandır. Bu yapı gözün yansıyan ışıkları toplama ve hareketleri algılama yeteneğini arttırırken objelerin detaylarını belirleme özelliğini azaltmaktadır. Köpeğin gözü detaydan ziyade cismin hareketine karşı hassas olduğu için belirli uzaklıkta hareketsiz duran bir canlıyı göremeyebilir . Avların tehlike anında kaçmadan önce oldukları yerde hareketsiz beklemeleri bununla izah edilebilir. Köpeklerin 275 m mesafede hareketsiz duran sahiplerini teşhis edemedikleri buna karşılık bir çobanın 1610 m mesafeden el salladığında köpeği tarafından fark edildiği testlerle ispat edilmiştir.

           Köpek ırkları çevreye karşı tepki ve davranışlarında duyularını kullanma öncelikleri farklı olabilir. Greyhound gibi bazı ırklar daha çok görme yeteneklerini kullanırken, Terrier gibi bazı ırklar koklama yeteneklerini tercih ederler. 

           Gözlerin başta ön ve iki yanda olan pozisyonlarından dolayı köpekler genel olarak çok iyi bir yan görüş açısına sahiptir. Orta uzunlukta baş yapısına sahip bir köpeğin görüş açısı insanlardakinden 60 - 70 derece daha geniştir. genel olarak kısa baş tipi ırklarda gözler başın ön tarafında yerleşmiş olduğu için yaklaşık 200 derecelik görüş alanına sahip olup, görüş alanı 270 derece olan uzun baş tipi ırklar göre daha dardır. orta uzunluktaki baş tipine sahip köpeklerde ise görüş açısı yaklaşık 240 - 250 derece civarındadır. Geniş görüş açısı çevreyi tarama ve hareketli cisimleri tespit etmede köpeğe avantaj sağlasada binoküler görüşü zayıflatmakta, daha çok yakın cisimlere odaklanmakta, uzaklığı ve derinliği algılama yeteneğini azaltmaktadır. Görme açısında olduğu gibi binoküler görme yeteneğide ırklara ve baş tipine göre değişmektedir. Köpeklerde görüş alanının bir kısmı burun tarafından engellenir ve binoküler görüş alanı insanlardakinden daha azdır. İnsanlarda binoküler görüş alanı yaklaşık 140 derece iken köpeklerde 30 - 60 derecedir. 

 

Köpeklerde Görme Duyusu

1/1
07.04.2019 19:22
Köpeklerin iki rengi seçtiği ve bu iki renkle gördüğünü duydum. Doğrumu..... Teşakkürler
Yorum Yazın
Adınız (*):
Yorum (*):
Site Map
Köpeklerde ise retina merkezinde çubuk ve koni şeklindeki hücreler birlikte bulunduğu için detayları görme yetenekleri insanlardakine göre daha zayıftır. Ayrıca koni hücre sayısı çubuk hücre sayısından azdır. Dolayısıyla retinaları turuncu/kırmızı dalga boyunu algılayamadıkları için renkleri ayırt edemez